Produkty mleczne paczkowane w sklepach tradycyjnych

Produkty mleczne paczkowane w sklepach tradycyjnych – Publikacja w miesięczniku „Poradnik Handlowca” (nr 01_239, styczeń 2013) autorstwa Jolanty Chmielewskiej z Centrum Monitorowania Rynku.

  • W handlu tradycyjnym, rozumianym jako sklepy niezależne lub z szyldem miękkiej franczyzy o powierzchni sprzedaży do 1000m2, kategoria produktów mlecznych paczkowanych zajmuje czwarte miejsce zarówno pod względem częstości kupowania jak i wartości sprzedaży. W ostatnich miesiącach, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, w przypadku wielu kategorii produktów oba te wskaźniki spadły. Trend ten nie dotyczy całej kategorii produktów mlecznych dzięki wzrostom sprzedaży między innymi jogurtów naturalnych i pitnych, mleka, śmietany, serków kanapkowych i topionych. Kategorie te zyskują na znaczeniu w handlu tradycyjnym.
  • Najłatwiej dostępną, najczęściej kupowaną i najbardziej wartościową podkategorią produktów mlecznych paczkowanych jest mleko. Mleka UHT uczestniczą w przeważającej części transakcji, dzięki czemu wartość i wolumen ich sprzedaży również są znacznie wyższe. Jest to spowodowane łatwiejszą dostępnością mlek UHT – jako produkty z dłuższym terminem przydatności mogą być transportowane na większe odległości i  stać się produktami ogólnokrajowymi.
  • Serki topione można znaleźć w niemal takiej samej liczbie sklepów, co mleko. Są łatwiej dostępne niż inne serki do smarowanie pieczywa – serki kanapkowe. Oba typy serków są ważnymi kategoriami dla konsumentów, gdyż są produktami śniadaniowymi, jednak serki topione po porze śniadaniowej są coraz rzadziej kupowane, a serki kanapkowe niemal równie chętnie pojawiają się w menu w porze lunchu.
  • Rynek śmietany w sklepach tradycyjnych to w dużym stopniu produkty lokalne, zaledwie kilka marek można znaleźć w więcej niż 30% sklepów tradycyjnych sprzedających śmietany. Klienci znacznie chętniej sięgają po śmietanę świeżą niż UHT – prawie cztery na pięć transakcji zakupu dotyczy takich wariantów.
  • Sprzedaż jogurtów w handlu tradycyjnym jest sezonowa, a sezony zależą od typu jogurtu. Latem, kiedy na rynku są świeże owoce, znaczny wzrost częstości sprzedaży odnotowują jogurty naturalne. Od wiosny, kiedy rosną temperatury, coraz częściej są kupowane jogurty pitne – konsumenci traktują je jako chłodny napój. W okresie od stycznia do kwietnia klienci częściej sięgają po jogurty łyżeczkowe smakowe.

CMR
Jesteśmy niezależną agencją badawczą
specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach
danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.


Pomagamy marketerom w ocenie wpływu ich
bieżących działań na decyzje zakupowe klientów.