Sprzedaż wódek w sklepach małoformatowych

Sprzedaż wódek w sklepach małoformatowych – artykuł opublikowany w miesięczniku “Rynki Alkoholowe” (luty 2016)

Wódka odpowiada za prawie 9% obrotu w sklepach małoformatowych do 300 m kw. i można ją znaleźć na co czternastym paragonie. Detaliści zwracają dużą uwagę na tę kategorię, bo wiedzą,  że dobrze zorganizowana półka z wódkami może przyciągnąć do placówki wielu klientów. Duża część kupujących przychodzi do sklepu osiedlowego tylko po ten alkohol  – na prawie co trzecim paragonie z wódką nie występują inne produkty.

Sprzedaż wódki rozkłada się w miarę równomiernie w całym tygodniu, ale szczyt  sprzedaży przypada na piątek i sobotę – w tych dniach ma miejsce około 1/3 transakcji zakupu wódki.  Wódki czyste i smakowe dobrze sprzedają się przez cały dzień, ale najwięcej klientów przychodzi po te trunki wieczorem – około 40% transakcji ma miejsce w godzinach 17-21.

Prawie 85% transakcji zakupu wódki smakowej dotyczy tylko jednego opakowania, a na 14% paragonów można znaleźć dwie butelki. W przypadku wódki czystej 9 na 10 transakcji to zakup tylko jednej butelki, a na około 8% paragonów można znaleźć 2 opakowania. Zakup 3 i więcej opakowań wódki zdarza się rzadko.

Klienci kupujący wódkę czystą często wkładają do koszyka również piwo (ponad 27% transakcji), napoje gazowane (12%), papierosy (11%) oraz soki, nektary i napoje. Te same produkty są często współkupowane z wódką smakową – piwo można znaleźć na prawie co trzecim (32,5%) paragonie z tym trunkiem, papierosy występują na 12% paragonów, a napoje gazowane na ponad 6% paragonów.

W 2015 r. średnia wielkość transakcji wódki czystej wynosiła około 350 ml ml, a średnia wartość około 16 zł. Wódki smakowe częściej niż czyste kupowane są w małych pojemnościach, dlatego średnia wielkość transakcji przypadku tej kategorii wynosiła w ubiegłym roku nieco ponad 200 ml, natomiast średni jednorazowy wydatek – 11 zł.

Detaliści śledzą nowości proponowane przez producentów wódki, którzy wciąż wprowadzają na rynek nowe marki, smaki i pojemności, dlatego półka z tym rodzajem alkoholu w sklepach małoformatowych stale się poszerza. W grudniu 2105 r. sklepy małoformatowe miały w ofercie około średnio 44 warianty wódek smakowych (o 4,5 więcej niż rok wcześniej) i  ponad 37 wariantów wódek czystych (o 2,5 więcej).

W 2015 r. wódki czyste odpowiadały za prawie 76% wolumenu  i nieco ponad 73% wartości sprzedaży wódek.

Liderem sprzedaży wódki w sklepach małoformatowych w 2015 r. była firma CEDC – jej udziały wolumenowe wyniosły nieco ponad 39% (o ponad 9 punktów procentowych więcej niż w 2014 r.), natomiast wartościowe – 37,7% (wzrost o prawie 9 p. p.). Na drugim miejscu uplasowała się firma Stock z udziałami wolumenowymi na poziomie 34,4% (spadek o 10 p. p.) i wartościowymi na poziomie prawie 36% (spadek o 9 p. p.). W całym 2015 r. CEDC kontrolował około 41,5% sprzedaży wódek czystych i 31,5% sprzedaży wódek smakowych. Stock lepiej radzi sobie w sprzedaży wódek smakowych (prawie 58% udziałów w 2015 r.), ale w kategorii wódek czystych jego udziały są znacznie niższe (w całym ubiegłym roku było to prawie 27%).


CMR
Jesteśmy niezależną agencją badawczą
specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach
danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.


Pomagamy marketerom w ocenie wpływu ich
bieżących działań na decyzje zakupowe klientów.