Testy rynkowe – eksperymenty w sklepach

Eksperyment rynkowy to idealne narzędzie do śledzenia w rzeczywistych sklepach jak na zakupy klientów wpłynie np. planowana obniżka ceny, zmiana opakowania, zastosowanie nowych materiałów w punkcie sprzedaży.

Utworzyliśmy specjalny panel sklepów, wyposażonych w system monitoringu sprzedaży on-line, w których marketerzy mogą przetestować skuteczność planowanych działań.

CMR w odpowiednio dobranej grupie sklepów wprowadza określony „bodziec” –  jest to grupa testowa. Wyniki sprzedaży z tej grupy są porównywalne z grupą kontrolną. Dzięki zaawansowanym metodom statystycznym możemy wskazać, które z planowanych działań marketing-mix mają istotny wpływ na ilość transakcji lub wielkość koszyka zakupowego. Testy w sklepach pozwalają ocenić opłacalność planowanych działań.

Przetestuj swój pomysł marketingowy zanim wydasz na niego swój budżet!


CMR
Jesteśmy niezależną agencją badawczą
specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach
danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.


Pomagamy marketerom w ocenie wpływu ich
bieżących działań na decyzje zakupowe klientów.