KONTAKT

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 162G
02-776 Warszawa

NIP: 525-244-58-62
KRS nr: 0000325879

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:  500 000 zł

cmr@cmr.com.pl

Dorota Romanowska
tel. (+48) 608 615 214
dorota.romanowska@cmr.com.pl


CMR
Jesteśmy niezależną agencją badawczą
specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach
danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.


Pomagamy marketerom w ocenie wpływu ich
bieżących działań na decyzje zakupowe klientów.