Testy rynkowe

Eksperyment rynkowy w sklepach to narzędzie do przewidywania skutków planowanych działań marketing-mix. Umożliwia śledzenie w rzeczywistych sklepach, w jaki sposób na zakupy klientów wpłynie np. planowana obniżka ceny, zmiana opakowania, zastosowanie nowych materiałów POS, przebudowa półki czy też wdrożenie programu odsprzedażowego.

Utworzyliśmy specjalny panel sklepów wyposażonych w system monitoringu sprzedaży on-line, w których marketerzy mogą przetestować skuteczność planowanych działań. Organizacją projektu zajmują się nasi specjaliści, po stronie klienta pozostaje tylko określenie, jaki scenariusz działań ma zostać przetestowany w sklepach.

W odpowiednio dobranej grupie sklepów wprowadzamy określony „bodziec” –  jest to grupa testowa. Wyniki sprzedaży z tej grupy są porównywane z grupą kontrolną. Stosując sprawdzone metody statystyczne i procedury badania możemy wskazać, które z planowanych działań marketing-mix mają istotny wpływ na wzrost liczby transakcji, wielkości koszyka zakupowego lub wartości sprzedaży analizowanej linii produktowej.

W ten sposób testy w sklepach pozwalają przewidzieć rezultaty planowanych działań i ocenić ich opłacalność.

Przetestuj swój pomysł marketingowy, zanim wydasz na niego swój budżet!