Sprzedaż w sklepach w styczniu 2024: Spadki piw i napojów energetyzujących

sprzedaż w sklepach styczeń 2024
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. Pixabay)
Jak wynika z danych CMR, w styczniu 2024 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 1,3% wyższa niż przed rokiem, ale liczba transakcji spadła o niemal 8%.

Klienci przychodzili do sklepów małoformatowych rzadziej niż przed rokiem, niższa była również łączna liczba sprzedanych opakowań (o niemal 7%), ale spadki te wynikają w dużej mierze ze zmniejszającej się liczby placówek tego formatu. Średnia wartość paragonu w sklepach małoformatowych w styczniu wyniosła 24,45 zł, to aż o 10% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten nie wynikał jednak tylko z wyższych cen, ponieważ w porównaniu ze styczniem 2023 r. zwiększyła się – wprawdzie symbolicznie, bo o 1,3% – średnia liczba produktów na paragonie.

Sprzedaż w małych sklepach – spadki alkoholi

W styczniu 2024 r. w sklepach małoformatowych do 300 m2 w głównych kategoriach – alkoholach i produktach nikotynowych – kontynuowane były trendy obserwowane przez cały 2023 r. Klienci sklepów małoformatowych w styczniu 2024 r. wydali na alkohol o prawie 5% mniej niż przed rokiem. Duże spadki odnotowały najważniejsze kategorie – wódki czyste i piwa, których w przeliczeniu na litry sprzedało się o 10% mniej niż w styczniu 2023 r. Gorzej niż przed rokiem sprzedawały się również wina i whisky. Lepiej radziły sobie natomiast  produkty nikotynowe – jak wynika z danych CMR, wartość ich sprzedaży wzrosła w porównaniu ze styczniem o około 7%.

Klienci sklepów małoformatowych w styczniu kupili o 5% mniej butelek wody i o 7% mniej napojów gazowanych niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej, bo aż o 15%, spadła liczba sprzedanych opakowań napojów energetyzujących, które od początku 2024 r. są objęte zakazem sprzedaży osobom niepełnoletnim. Wzrosty kolejny miesiąc z rzędu notują natomiast napoje izotoniczne oraz funkcjonalne (z dodatkiem m.in. witamin i minerałów), które są typowane jako potencjalne zamienniki energetyków, szczególnie w grupie nastoletnich klientów. W styczniu 2024 liczba sprzedanych opakowań napojów funkcjonalnych była aż o 23% wyższa niż przed rokiem.

Sprzedaż w małych sklepach – spadają ceny

W sklepach małoformatowych coraz bardziej widoczne są spadki cen produktów zbożowych, mlecznych i tłuszczowych (średnia cena masła w styczniu była o 12% niższa niż przed rokiem), jednak na razie nie przekładają się one bezpośrednio na wyraźne wzrosty sprzedaży.

W porównaniu z grudniem 2023 r. łączne obroty sklepów małoformatowych w styczniu br. roku spadły o 12%, a liczba transakcji była o 4% niższa.

Elżbieta Szarejko, CMR

Artykuł został pierwotnie opublikowany na stronie Polskiej Izby Handlu.

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.